Tomáš Baťa

 3. apríla 1876 – 12. júla 1932

 

 

„Náš zákazník, náš pán.“

 

„Čokoľvek vyrobíme, musí zákazníkovi slúžiť dobre, bez ohľadu na cenu.“

 

„Neutekajte za peniazmi. Kto za nimi uteká, nikdy ich nedohoní. Slúžte! Ak budete slúžiť podľa svojich najlepších síl, neuniknete peniazom.“

 

„Odmenou víťaza je právo a príležitosť slúžiť druhým.“

 

„Pravý úspech docielime, až keď naučíme ľudí riadiť svoju prácu a to bude tým ľahšie, čím väčší prospech z toho budú mať.“

 

„Ide mi o to, aby každý spolupracovník v podniku poznal účtovníctvo. Chcem, aby vedel v číslach všetko, čo sa týka jeho práce.“

 

„Keď sa ocitnete v zlých dobách, génius Vám z nich nepomôže. Vtedy ostáva len jednať a pracovať. V jednaní a práci je život a len život vám ukáže, ako jednať a pracovať múdro.“

 

„Nebezpečie? Najviac ľudí umrie v posteli, keď sa prestanú hýbať. Zastavíte sa, ste mŕtvy. A keď spomalíte, ste mŕtvy napolo. Svet je, bol a bude nebezpečným vždy. Život je pohyb, nehybnosť je smrť.“

 

„Neboj sa ničoho, maj odvahu.“

 

„Zbavme sa svojej malosti, veľkosť nás nájde sama.“

 

„Chcete byť vodcami mnohých spolupracovníkov? Ak chcete s nimi vybudovať závod, vybudujte najprv seba.“

 

„Usporiadajte svoju životosprávu tak, aby ste boli schopní na vyššie výkony, duševné i fyzické.“

 

„Robme len takú prácu, ktorá slúži verejnosti. Obchod je služba ľuďom. Čím dôkladnejšie pochopí obchodník túto pravdu, tým viac bude rozširovať okruh ľudí, ktorí budú stáť o obchodné spojenie.“

 

„Budovy, to sú hromady tehál a betónu. Stroje, to je hromada železa a ocele. Život tomu dávajú až ľudia.“

 

„Buď príkladom.“